Informacje praktyczne

image_pdf

Poniżej przedstawiam zbiór informacji praktycznych które nawet mnie często się przydają:

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

W akumulatorach kwasowo-ołowiowych elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego (H2SO4) o stężeniu ok. 37%. Do wykonania elektrod ujemnych stosowana jest pasta ze zmielonego ołowiu wprasowana w ołowianą kratownicę, natomiast do elektrod dodatnich – dwutlenek ołowiu (PbO2).

Różnica potencjałów pomiędzy tymi elektrodami zanurzonymi w elektrolicie wynosi 2V, dlatego w celu uzyskania akumulatora o napięciu 12V stosuje się szeregowe połączenie 6-ciu ogniw – dla akumulatorów 6V będą to odpowiednio 3 ogniwa.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe produkowane są w kilku technologiach:

 • akumulatory z płynnym elektrolitem, w tym akumulatory EFB
 • akumulatory żelowe – w których rolę elektrolitu pełni roztwór kwasu siarkowego wymieszanego z krzemionką – powstaje wtedy masa o konsystencji żelu
 • akumulatory AGM -w których elektrolit jest zaabsorbowany w macie z włókien szklanych

Dodatkowo akumulatory ze względu na funkcjonalność, produkowane są jako bezobsługowe, oznaczane jako SLA (Sealed Lead Acid – szczelne ołowiowo-kwasowe) bądź VRLA (Valve Regulated Lead-Acid – kwasowo- ołowiowe z zaworami regulacyjnymi). Zdarza się również że akumulatory oznaczone jako bezobsługowe, posiadają dostęp do elektrolitu.

Pojemność akumulatora

Pojemność to jeden z najważniejszych parametrów określający ilość ładunku elektrycznego wyrażonego w Ah. Deklarowana pojemność, określona jest podczas rozładowywania akumulatora prądem znamionowym – dwudziestogodzinnym – w temperaturze 25°C do napięcia końcowego o wartości 1,75V na ogniwo (czyli w przypadku akumulatora zbudowanego z 6-ciu ogniw – 10,5V)

Na pojemność zdecydowany wpływ ma temperatura elektrolitu – im niższa, tym pojemność maleje – dobrze obrazuje to poniższy wykres:

Zmiana pojemności w zależności od temperatury

Napięcie

Napięcie znamionowe akumulatora – powinno oscylować w okolicy 12,6-12,8V, dlatego że napięcie pojedynczego ogniwa w przypadku naładowanego akumulatora wynosi 2,1V. Pośrednio, mierząc napięcie na klemach akumulatora można oszacować stan naładowania akumulatora, ponieważ im niższe napięcie, tym akumulator bardziej rozładowany. Nie należy jednak przyjmować napięcia jako jedyny wyznacznik, ponieważ wiele innych czynników ma wpływ na ten parametr – między innymi temperatura, czas od zgaszenia samochodu.

Napięcie ładowania alternatora – jest to napięcie które “pojawia” się na klemach akumulatora po uruchomieniu pojazdu. Napięcie to powinno oscylować w okolicy 13,8 – 14,4 V. Należy zaznaczyć że w instalacji samochodowej zachodzi zjawisko ładowania stałym napięciem – to znaczy że napięcie powinno być utrzymywane na stałym poziomie w powyższym zakresie. Oczywiście ono będzie się zmieniało w zależności od ilości włączonych odbiorników, ale nie powinno odbiegać od powyższego zakresu.

Najniższe napięcie akumulatora – dolna granica napięcia akumulatora została ogólnie przyjęta na poziomie 10,5V. Takie napięcie nie powoduje jeszcze trwałych uszkodzeń ale z pewnością przyśpieszy proces zasiarczenia akumulatora. Jeszcze niższym napięciem przyjętym jest napięcie podczas rozruchu – czyli chwilowego dużego obciążenia – to nie powinno spaść poniżej 9V w sprawnym akumulatorze.

Górna granica napięcia ładowania – ten parametr budzi wiele kontrowersji. Producenci zarówno akumulatorów jak i ładowarek przyjęli za górną wartość napięcia ładowania 14,5-14,7 V. Niestety praktyka pokazuje że takie napięcie nie jest wystarczające w przypadku ładowania akumulatorów z płynnym elektrolitem. W przypadku akumulatorów żelowych czy AGM jak najbardziej, ale aby przywrócić parametry chemiczne akumulatora z płynnym elektrolitem potrzebne jest napięcie co najmniej 15,8V. Osobiście podczas ładowania akumulatorów staram się nie przekraczać napięcia 16,2-16,3V.

Kompensacja napięcia względem temperatury – wszystkie podane powyżej wartości napięć, dotyczą temperatury 25oC, w przypadku różnicy temperatury elektrolitu, należy skompensować wartość napięcia. Więcej na ten temat we wpisie dotyczącym kompensacji napięcia względem temperatury.

Prąd

Prąd rozruchowy – w zależności od normy, jest to maksymalny prąd który można pobrać z akumulatora w określonym czasie i w określonych warunkach temperaturowych. Jest to podstawowy parametr określający zdolność rozruchową akumulatora.

Prąd ładowania – ogólnie przyjęte zostało stwierdzenie iż bezpieczny prąd ładowania akumulatora to 1/10 jego pojemności. Jeżeli mamy do czynienia z akumulatorem o pojemności 55Ah to prąd ładowania tego akumulatora nie powinien przekroczyć 5,5A. Maksymalny dopuszczalny prąd ładowania to zazwyczaj 3/10 pojemności – czyli dla powyższego przykładu będzie to ok. 18,3A – przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na wzrost temperatury podczas procesu ładowania. Ładowanie akumulatora prądem większym niż zalecany znacznie skraca jego żywotność.

Temperatura znamionowa

Temperatura znamionowa akumulatorów wynosi 25oC, natomiast zalecany zakres pracy akumulatorów wynosi 15-25 stopni. Praca w wyższych temperaturach skraca trwałość ze względu na degradację płyt elektrodowych i analogicznie na zmniejszenie jego pojemności. Praca w niższych temperaturach z kolei wpływa na zmniejszenie pojemności – o czym już pisałem wcześniej.

Podczas zmiany temperatury, zmienia się również gęstość elektrolitu – im temperatura niższa, tym gęstość większa. Gęstość elektrolitu zmienia się o 0,00066g/cm3 dla każdego 1oC względem temperatury znamionowej. Poniżej prezentuję tabelę ułatwiającą pomiar gęstości w różnych temperaturach:

Zmiana gęstości elektrolitu w zależności do temperatury

Skoro mowa o elektrolicie, należy pamiętać o tym że elektrolit również może zamarznąć – tym bardziej elektrolit o niskiej gęstości. Poniżej krzywa zamarzania elektrolitu:

Krzywa zamarzania elektrolitu

Ładowanie akumulatora

Akumulator po jego rozładowaniu należy jak najszybciej naładować – już oczekiwanie dłuższe niż 24 godziny może spowodować trwałą utratę pojemności ze względu na zjawisko zasiarczenia płyt.

Najczęściej rozróżnia się kilka rodzajów ładowania:

 • ładowanie jednostopniowe – ładowanie stałym prądem 1/10 pojemności aż do uzyskania gęstości elektrolitu 1,28 g/cm3
 • ładowanie dwustopniowe – najbardziej zalecane, polega na ładowaniu akumulatora prądem 0,1C aż do wystąpienia oznak gazowania – jest zazwyczaj napięcie w okolicy 14,4V, a następnie ładowanie prądem 0,05C aż do uzyskania gęstości 1,28
 • ładowanie stałym napięciem – zachodzi w pracującym pojeździe
 • ładowanie odsiarczające – stosowanie w przypadku zasiarczenia płyt – polegające na długim ładowaniu prądem 0,02-0,05C.

Sam proces ładowania można również podzielić na fazy:

 • ładowanie stałym prądem – ta faza jest najbardziej efektywna, ponieważ prąd jest największy, co za tym idzie ładowanie przebiega najszybciej, prąd ładowania nie powinien przekraczać 0,1 C czyli w przypadku akumulatora o pojemność 74Ah prąd należałoby ograniczyć do 7,4 A. Osiągnięta pojemność podczas tego procesu, sięga 60-80% całkowitej pojemności
 • ładowanie stałym napięciem – tak naprawdę to napięcie nigdy nie będzie stałe – zawsze będzie nieznacznie rosnąć, dążąc do osiągnięcia zadanego poziomu. To faza w której następuje gazowanie elektrolitu, napięcie już powinno być zbliżone do najwyższego a prąd zmaleć do poziomu 1,5 – 2A. Teoria mówi również, że w momencie jak prąd spadnie do 2% pojemności, ładowanie można uznać za zakończone. W powyższym przypadku będzie to (74*2%=1,48A)
 • ładowanie konserwujące, podtrzymujące bądź buforowe – to napięcie rzędu 13,6-13,8 V – to końcowa faza ładowania. Po osiągnięciu odpowiedniej gęstości elektrolitu lub prądu mniejszego niż 2% pojemności, można przejść na tą fazę aby “uspokoić” reakcje które zachodzą w akumulatorze oraz aby podtrzymać “władowaną” pojemność. Na początku prąd nie będzie płynął w ogóle, ale po jakimś czasie powinno się pojawić kilkaset mA

Jeżeli akumulator nie jest użytkowany przez dłuższy czas. należy jest doładowywać co sześć miesięcy do poziomu ok 90%.

Wymiary akumulatorów

Obudowa Wymiary Pojemność *
L0 175×175×190mm …  – 40Ah
L1 207×175×190mm lub 207x175x175 mm 40Ah – 50Ah
L2 242×175×190mm lub 242x175x175 mm 50Ah – 70Ah
L3 278×175×190mm lub 278x175x175 mm 70Ah – 80Ah
L4 315×175×190mm lub 315x175x175 mm 80Ah – 100Ah
L5 353×175×190mm lub 353x175x175 mm 100Ah – 110Ah

* pojemność jest szacunkowa i zależy od producenta

3 odpowiedzi do “Informacje praktyczne”

 1. Świetne streszczenie. Dziękuję 🙂

  Jednak czy na wykresie
  https://www.akumulatory.info.pl/wp-content/uploads/2019/08/temer.png
  objętość po przekroczeniu 25 stop. C nie powinna maleć?

  Pytam, bo obejrzałem… wysłuchałem… przeczytałem… że temperatura powyżej 25 stopni C nie jest dla akumulatora zbyt korzystna. (Nie potrafię sprecyzować, bo za dużo tego wszystkiego ostatnio “połknąłem” i jeszcze nie przetrawiłem. 😉
  Coś o ładowaniu akumulatorów było.)
  Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *